Höstfärger

Magleby skogsväg.
Humlerydsvägen vid brytestugan.
Bakom skomakarens hus ovanför Magleby byaväg och Skåneleden.

© 2019 M.Persson. Bilderna får inte användas utan fotografens tillstånd.