Husen

De flesta husen i Magleby är väldigt gamla men i gott skick. Även om de flesta är renoverade så har man oftast bevarat den gamla stilen. Några har varit för dåliga för att renovera, då har de ersatts av nya hus som passar in i byns miljö. Nästan alla hus har stående träpanel, däremot varierar färgsättningen. I byn finns också flera traditionella skånska korsvirkeshus.

Husens fastighetsbeteckning varierar över tiden. Här anges den nuvarande fastighetsbeteckning, om huset är borta anges den senaste fastighetsbeteckningen. Husen kallas oftast för något annat t.ex. platsens namn, nuvarande eller tidigare boendes namn eller yrke, eller vilken verksamhet som föregick i huset t.ex. småskolan eller smedjan.

Har du något att berätta om husen och deras historia, då finns det gott om plats här.

Magleby Byaväg

Magleby Skogsväg

Humlerydsvägen

Magleby Backesväg

Maglabyvägen

Västra Maglabyväg

Huset i backen. Foto: M.Persson