Brytesstuga

Magleby » Husen » Humlerydsvägen

Brytesstugan på Humlerydsvägen, 2020-03-09.

I en brytesstuga torkades linet efter rötningen. Då lin är mycket eldfängt placerades brytestugorna oftast på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Det låg två brytesstugor i Maglaby, en för kronohemman och en för frälsehemman.

Här längs Humlerydsvägen (vid myrstacken) ligger resterna efter den brytesstuga som användes av kronohemman. Endast yttermurarna finns kvar. Precis som många andra brytesstugor var denna ingrävd i backen och bestod av två rum, där man eldade i det innersta.

På Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan man läsa:

Linbastu, 13×6 m (NNV-SSÖ) och 0.6-1.2 m h, ingrävd i sluttning. Stenmuren, intill 1.2 m br av 0.2-0.5 m st stenar. I mitten av anläggningen är en stenmur, 5 m l (VSV-ÖNÖ) med öppning i den ÖNÖ delen, ca 1 m br. Ursprunglig ingång i NNV, igenfylld med stenmur 1994. Bevuxen med fyra björkar, två granar och lövbuskar.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/ae283874-a203-4563-8e14-195442d81a31


Fler bilder (olika fotografer och år).

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se