Kartor

Byn Byn med två namn Maglebys postgång – Kartor


Här hittar du kartor över Maglaby från olika tider.

Ekonomiska kartan 1971 (den övre halvan med Kvidinge från 1972).

Klicka på kartan för att visa zooma.

Ekonomiska kartan 1971-72 över Maglaby och Kvidinge (två sammansatta kartor). Källa Lantmäteriet.

Ekonomiska kartan (1935-1978) är en registerkarta som redovisar fastigheter, registerbeteckningar, bostadsbyggnader, tomt och trädgård, odlingsområden, fornminnen samt ett stort antal ortnamn. Skalan är 1:10 000. Den nedre delen över Maglaby är tryckt 1971, den övre delen över Kvidinge är tryckt 1972. Ekonomiska kartan är upprättad i koordinatsystemet RT90. Lantmäteriet har avstått upphovsrätten för Ekonomiska kartan.