Pang i bygget

Skåneleden, Magleby byaväg. Sprängning för skitledning.

© 2019 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.