Tittut!

Vessla i ett stengärde längs Magleby Skogsväg.

© 2021 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.