Maglaby 8:9 Granliden

Magleby » Husen » Magleby backesväg

Mycket gammal gård från 1700-talet, som tidigare var frälsehemman under Vrams Gunnarstorp. Kallas också för Wrickahus. Gården har gått i arv i många generationer.

Granliden 2020-03-09. Foto: Mikael Persson.

Fler bilder (olika fotografer och år).

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se