Maglaby 11:22 Sånagården

Magleby » Husen » Magleby skogsväg

1660 kronohemman nr 11 under Tomarps Kungsgård. Vid Laga skifte i Maglaby år 1843 hade Carl Persson Fingal rätt till kvarboende, men övriga 7 familjer på Maglaby No 11 hade utflyttningsskyldighet.

Förr gick det en stig/väg närmast bäcken förbi huset. Den togs bort 1961-62. Längs den gamla stigen i höjd med boningshuset låg förr Maglabys tvättplats och ett litet tvätthus, där alla hushållen i byn tvättade. Lite längre ned, precis i svängen på Magleby byaväg, låg förr Spruthuset.

1961-11-25 Karta rörande avstyckning
1962-03-24 Karta över samfälld mark


Fler bilder (olika fotografer och år).

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se