Killegården

Magleby » Husen » Magleby backesväg

Killegården var ett frälsehemman under Vrams Gunnarstorp. Det var en trelängad gård i korsvirke som låg granne med Sasragården.

Namnet Killegården tros anspela på att det skall finnas en vattenkälla som aldrig lär sina eller frysa på tomten. Under de stränga vintrarna under 2:a världskriget var källan en viktig vattentillgång för de boende på gårdarna runt omkring.

Den siste boende på gården var Sergant Martin Roslund med familj, som flyttade därifrån 1937. Huset revs på 1950-talet, stall och ekonomibyggnader senare. inga tydliga husgrunder finns längre kvar.

Fler bilder (olika fotografer och år).


Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se