Hästhage med utsikt

Skåneleden vid Magleby backesväg. I bakrunden Böshus.

© 2019 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.