Maglaby 22:10 Mårtenshus

Magleby » Husen » Magleby byaväg

Mårtenshus, 2020-04-12.
Foto: Mikael Persson (bilden får inte användas utan fotografens tillstånd).

Tomten styckades av från Maglehem av Johannes Bengtsson och Elna Bengtsson och skänktes till Maglaby missionsförening 1906. Den nya tomten fick fastighetsbeteckningen 22:10. På tomten byggdes sedan Maglaby missionshus. Maglaby missionsförening hörde till EFS och Västra Skånes missionsförening. Föreningens verksamhet pågick fram till mitten av 1970-talet.

Dokument
1906-04-18_Maglaby_22_10_Gåvobrev.jpg
1906-07-19 Maglaby_22_10_Arealbevis.jpg
1906-11-09_Maglaby_22_10 Fastställelse avsöndring.jpg
1906-11-10_Maglaby_22_10_Resolution.jpg


1990 inleddes ett helt nytt kapitel i fastighetens historia då den köptes av lantmästare Ulf Mårtensson. Det gamla missionshuset var i dåligt skick, och revs. Ett nytt hus med garage byggdes ett par meter längre in på tomten för att inte ligga i direkt anslutning till vägkanten. Det nya huset byggdes i samma stil som missionshuset.


Fler bilder (olika fotografer och år).

Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på ledtrådar från olika källor. Har du mer eller bättre information, kanske gamla bilder på huset, känner till dess historia, eller små berättelser och anekdoter om de människor som bodde här förr, kontakta info@magleby.se