Maglaby 8:6

Magleby » Husen » Västra Maglabyväg

Tidigare låg här två fastigheter, Maglaby 8:6 och Maglaby 8:7, båda var frälsehemman under Vrams Gunnarstorp. Fastigheterna sambrukades och kallades för Östergård. Inga hus finns kvar idag, istället ligger här ett nyare hus.

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se