Byn

Byn – Byn med två namnMaglebys postgångKartor

Magleby är en gammal pittoresk by som ligger längs Söderåsens norra sluttning. Byn har många vackra hus och ligger i natursköna omgivningar. Även om Maglaby ligger i Skåne, så får man lite bullerbykänsla när man vandrar längs byavägen. De flesta husen ligger några meter upp på Söderåsens slänt med utsikt norrut ut över Kvidingeslätten. Gissningvis var detta av säkerhetsskäl för att man tidigt skulle upptäcka när vän eller fiende kom ridande norrifrån.

By i Qvidinge socken, Södra Åsbo härad, Christianstads län, vid Söderåsen.

C. M. Rosenbergs ”Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige”, 1882-1883.

Magleby betyder stor, vilket indikerar att byn förr omfattade många torp och gårdar. På den ekonomiska kartan från 1971 får man lite överblick över bygden.

I byn har det genom tiderna funnits det mesta som man kunde tänkas behöva, eller vad sägs om t.ex. lanthandel, skola, smed, brandförsvar, tvättplats, tröskhus, missionshus, militärförläggning, flygplats, gurkfabrik, dansbana, fotbollsplan med byns egna fotbollslag och mycket annat.

Byns service har blivit sämre i modern tid, men 2017 grävdes en ny elledning ned, 2020 anslöts byn till ny kommunal skitledning och 2021 grävdes byavägen upp en tredje gång då vi fick fiber och brädband. Vad mer kan egentligen behövas?

Maglaby centrum. Foto: M.Persson.

Centrum

Maglebys ’centrum’ får väl anses vara vägkorsningen där Magleby byaväg, Magleby backesväg, Västra maglabyväg och Maglabyvägen sammanstrålar. Där i korsningen står anslagstavlan och en gammal trasig rickepump. Anslagstavlan är en tidigare variant av lokalredaktion, tidning, anslagstavla och köp/sälj. Numera använder nog de flesta Facebook-gruppen ’Vi som bor i Maglaby’ istället.

Svens äng
Bakom anslagstavlan ligger ’Svens äng’ där hembygdsföreningen länge utförde slåtter på traditionsenligt vis för hand med lie. En tradition som tyvärr har upphört på senare år. Hembygdsföreningen övergav också majbålet, men det fixar vi numera själva (vi har alltid nåt skit att elda upp, och det finns alltid någon med gödselspridare som tar hand om brandsäkerheten).

Valborg 2022. Foto: M.Persson.

Magleby eller Maglaby?

Mer om byns namn kan du läsa om på sidan Byn med två namn.

Humlebäcken delade bynkrono- och frälsehemman

Magleby var en delad by. Ungefär hälften av fastigheterna var frälsehemman som betalade arrende till Wrams Gunnarstorp, den andra hälften var kronohemman som betalade arrende till Tomarps Kungsgård. Bygden var fattig och bönderna slet troligtvis hårt för att kunna betala sina arrende. Var man än satte en spade stötte man på sten, vilket också syns på de stengärde som förekommer i och runt byn. Även rent fysiskt delades byn genom Humlebäcken som rinner norrut rakt igenom Magleby och avvattnar mossen uppe på Söderåsen vid Salshult. I backen ner mot byn bildas flera små vattenfall på våren när det är mycket vatten i bäcken. På ena sida bäcken låg frälsehemman, på den andra kronohemman.

En gammal gumma bodde förr Oscars hus, intill träbron över bäcken, mitt i byn. Hon var schaman och sålde norrvatten från bäcken. Eftersom norrvatten var kraftfullt (det rann ju åt norr) så trodde man att det kunde dra till sig och skicka tillbaks elände och sjukdom, så slapp man det. Nu var det ju så att alla hushåll i byn tvättade sin byk i samma bäck strax ovanför vid tvättplatsen, så om man blev friskare av norrvattnet eller inte, det förtäljer inte historien. I vilket fall som helst så måste gumman vara en av Magleby’s tidigaste entreprenörer.

Brandförsvar

I 90 graders svängen på Magleby byaväg, vid bäcken skall Spruthuset (byns brandstation) ha legat. Den bestod av en hästdragen vagn med brandspruta på. I skogen bakom Magleby byaväg 52 ligger en damm som sägs ha varit en branddamm. 2023 började räddningstjänsten i Åstorp och Klippans att diskutera en ny gemensam brandstation för både Åstorp och Klippan. Den tänkta placeringen är i korsningen väg 21 och Maglabyvägen. För att ingen skall känna sig orättvist behandlad så är ett förslag att man byter namn till Magleby brandförsvar, därmed hade byns brandvärn återuppstått!

Lanthandel

Maglaby hade egen affär, Arozenius lanthandel, som först låg på Magleby skogsväg, men senare flyttade till den gamla folkskolan.

Fotbollslaget

Någon gång omkring 1930/1940-talet lär det ha funnits en fotbollsplan och ett fotbollslag i byn, Maglaby allmänna idrottsförening (MAIF). Kvidinge hade ju ett fotbollslag, då kan inte Maglaby vara sämre. Planen inrättades på Arne Johansson’s mark, ett mål skall tydligen fortfarande finnas kvar. Söderåsen är ju inte helt rak, så planen lutade nog en aning. Mitt på planen stack det upp en sten, så matcherna var lite vanskliga. Laget skall ha haft lagtröjor men vilken färg, råder det delade meningar om. Hur framgångsrika Maglaby blev i det svenska seriesystemet framgår inte.

Missionshus

Då det var långt till närmaste kyrka tyckte man att det var lämpligt med ett eget missionshus i Maglaby. Ett sådant byggdes 1906 med skänkta medel och Maglaby Missionsförening startade, verksamheten var igång till i mitten av 1970-talet. Mer om Missionshuset kan du läsa på sidan Maglaby 22:10

Maglaby kärr

En populär plats för utflykter, som bär byns namn, är Maglaby kärr, en av Söderåsen’s vackraste platser, med ett rikt fågel och djurliv. Kärret, som egentligen är en uppdämd damm för att säkra vattenförsörjningen åt Wrams Gunnarstorps slott, ligger ca 3 kilometer väster om byn Maglaby.

Maglaby kärr. Foto: M.Persson

Turistinformation

Genom byn, längs Magleby backesväg och byaväg, går Skåneleden – Ås till ås. Borta vid scoutgården erbjuds gratis logi i vindskyddet, utedass och vattenkran. Flottare logi finns mitt i Maglaby, intill bron över Humlebäcken, där Oscars hus går att hyra veckovis.

Boken om Maglaby

Magleby har begåvats av något så märkvärdigt som en helt egen bok. Att läsa den är en självklar startpunkt om man är intresserad av byns historia. Boken heter ”Maglaby – Den lilla stora byn” och är skriven av Anders Grip. Den gavs ut av Kvidinge Sockens Hembygdsförening 2013. Skånes Hembygdsförbund utsåg boken till Skånes bästa hembygdsbok 2014.