Magletofta

Magleby » Husen » Magleby skogsväg

Gammalt hus/torp från 1700-talet. Sista boende var Per Johansson som flyttade därifrån 1927. Huset finns inte kvar idag, endast rester av grundstenarna. Torpets exakta plats är osäker, vet du så visa oss absolut.

Per Johansson på Magletofta, troligen någon gång under 1920-talet.

För snart 50 år sedan berättade Oscar Roslund denna sanna jakthistoria från Magleby:

”För ca 55 år sedan bodde det en gammal man i Magleby, som hette Per Johansson. Han handlade lite med kreatur och försörjde sig på sitt torp. Detta torp har legat mellan den gamla affären och skogskanten där. Han var lite jaktintresserad och hade en gammal mynningsladdare som bössa. Den hängde på ett par spik på den ena bjälken. Bössan laddade Per med krut, som han hade i ett stort horn, pappersremsor, som han förde ner med en laddstock samt blyhagel. Då han inte hade blyhagel använde han sig av norska spik, d.v.s. korta blå spik. Sedan förde han ner fler pappersremsor för att slutligen sätta en knallhatt under hanen. En dag kom grannen Oskar Andersson in till Per.

– Hör du, Per. Det sitter en stor, grann hare inne på Augusts mark. Per tog ner sin färdigladdade bössa, medan han sade:
– Ja, de’ må en mena. Dé ska vi veda, de ska vi nog reda.

Försiktigt smög han sig sedan till grannen Augusts stengärde och lade sig i skjutställning. Han kunde se öronen på haren röra sig därinne, så han tryckte av. När sedan röken hade skingrats och Per hade hämtat sig från bösstöten, som hade kastat honom en halv meter bakåt, så hoppade han över gärdet för att ta haren. Haren visade sig vara en tjöla, d.v.s. nödja, som man använder för att slå ner pålar, och en mjölkpall låg bakom. Den hade mist sitt ena ben, så nu hade den bara två och de skulle föreställa harens öron. Per kunde se en hel del norska spik i tjölan, men det var ingen god Per Johansson som gick tillbaka hem med bössan. Då var Oskar för länge sedan försvunnen”.

Återberättat av Lars Olefeldt, 2020-04-25.

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se