Maglaby 47:2

Magleby » Husen » Västra Maglabyväg

Huset byggdes 1980 efter att tomten styckats av från Maglaby skola.

Maglaby 47:2 2020-03-01. Foto: Mikael Persson.

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se