Maglaby 12:6 Smedjan

Magleby » Husen » Magleby byaväg

Maglaby smedja. Belagd redan 1856, men gissningsvis har det funnits smedja i byn även tidigare. Renoverades av keramikern Folke Qvist i slutet av 1970-talet och fick då sitt nuvarande utseende med korsvirke.

Magleby smedja 2018-06-28.
Foto: Mikael Persson (bilden får inte användas utan fotografens tillstånd).

Fler bilder (olika fotografer och år).

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se