Maglaby 22:2 Maglehem

Magleby » Husen » Magleby byaväg

Gammal fyrlängad kringbyggd gård gissningsvis från 1600-talet. Tidigare kronohemman No 13 under Tomarps Kungsgård. Gården har varit inom samma släkt sedan slutet av 1700-talet. Vid laga skifte år 1843 fick dåvarande ägaren Nils Nilsson kvarstanna på gården, och gården utflyttades inte.

Foto: Mikael Persson

Fler bilder (olika fotografer och år).

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se