Maglaby 8:4 Bösgård

Magleby » Husen » Västra Maglabyväg

Arrendegård under Vrams Gunnarstorps gods. På 1700-talet stavades gården Böösgård. Namnet tros anspela på den branta backen som huset ligger i.

Fler bilder (olika fotografer och år).

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se