Skirt och grönt

Boken har fått nya gröna skira blad.

© 2024 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.