Maglaby 10:7 Sasragården

Magleby » Husen » Magleby backesväg

Sasragården är en gammal kringbyggd gård som förr var ett frälsehemman under Vrams Gunnarstorp. På en av uthusen sitter en vacker vindflöjel med en häst. Från början låg gården längre upp på Söderåsen slänt, med en hopplös lutning på gårdplanen. En anektdot handlar om att vagnen efter hästen välte på gårdsplanen. Därför flyttades gården längre ned till planare mark. Nuvarande bostad blev ombyggt under åren 1957 till 1958.

Fler bilder (olika fotografer och år).

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se