Byn med två namn

Byn – Byn med två namn Maglebys postgångKartor


Huruvida man stavar byns namn Magleby eller Maglaby tvistar de lärde om. En del menar att Magleby måste vara det äldsta namnet. I Danmark finns det byar med samma namn och stavning, kanske är namnet Magleby från den danska tiden, och Maglaby en försvenskning (eller så är det kanske tvärtemot).

Officiellt används numera Maglaby som namn på byn, men på denna webbsajt känner vi oss lite märkvärdiga så vi använder Magleby istället. Dessutom slipper vi då rättstava stenen på byavägen.

Foto: M.Persson

Att magle betyder stor är ganska belagt. Magleby borde följaktligen betyda den stora byn.


I ’Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige / Femte Bandet / M-R (1859-1870)’ kan man läsa:

Magle, på gammal svenska detsamma som stor. Maglestenen vid Ljungby, den stora stenen. Af isländska orden magn, megin styrka, megn stark, mikil stor. Deraf: Micklagård, (skrifves äfven Mycklagård) den stora staden, som Konstantinopel kallades af väringarne.


I Svensk etymologisk ordbok av Elof Hellquist, Lund 1922 kan man läsa:

magle i sydsv. ortnamn, t. ex. Magle (stora o. lilla) kyrkogata i Lund, efter kyrkan Mariæ major, även kallad Worfru kirke magle 1429; Maglehem, Gärs hd, fskån. Magleheem; Maglesten vid Ljungby Skå., 1624: Maglesteen; fskån. Bedinge magle 1494, nu Stora Bedinge; Rabymaglæ 1269, nu Stora Råby vid Lund; i semifortisstav. (framför gh) av meghle, jfr da. Egeslevmagle av fda. Egeslevmegle; till fda. meghel, stor, av mikil; se f. ö. mycken. Jfr Falkman Ortn. i Skå. s. 238, Kock Ark. 11: 145, Kock Alt-u. neuschw. acc. s.
193.


I Lunds ärkestifts urkundsbok 1487 skrevs det Magleby. I handskrifter bevarade i danska riksarkivet skrevs det 1584 Maglabye och 1606 Maalebya. I jordböcker från 1661 och framåt skrevs det Maglaby.


I boken Svenska landsmål och Svenskt folkliv från 1890 på sidan 140 kan man läsa:

Ortnamnet Ma´laby Magleby i Kvidinge skrefs Magleby 1552 ock Maglaby 1767, jfr Falkm. Ortn. s. 238