Hålebäckshus

Magleby » Husen » Västra Maglabyväg

Frälsehemman under Vrams Gunnarstorp. Bebodd till 1938. Husen stor därefter tomma, men det bedrevs biodling på platsen fram till rivningen på 1950-talet. Endast ett stort kastanjträd och lite grundstenar återstår 2020.

Hålebäckshus 2020-05-02

Fler bilder (olika fotografer och år).


Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se