• Migränfri

  Skåneleden på Magleby byaväg.

  © 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.
 • Giganter

  © 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.
 • Väntar på lantbrevbäraren

  Skåneleden på Magleby byaväg. När kommer PostNord? Svarta katten Lisa väntar på vägen och grannkatten inne i häcken bakom brevlådorna.

  © 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.
 • Myggjävlar

  Magleby skogsväg.

  © 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.
 • Taggigt

  Magleby skogsväg.

  © 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.
 • Prästens krage

  Skåneleden på Magleby byaväg.

  © 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.
 • Överträdelse

  Skåneleden vid Magleby byaväg.

  © 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.
 • Molning solnedgång

  Skåneleden längs Magleby byaväg.

  © 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.
 • Helge

  Kattuggla högt upp i en bok.

  © 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.
 • Vandrande trumpeter

  Magleby skogsväg, Salshults mosse.

  © 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.