Väntar på lantbrevbäraren

Skåneleden på Magleby byaväg. När kommer PostNord? Svarta katten Lisa väntar på vägen och grannkatten inne i häcken bakom brevlådorna.

© 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.