Vandrande trumpeter

Magleby skogsväg, Salshults mosse.

© 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.