Prästens krage

Skåneleden på Magleby byaväg.

© 2022 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.