Vårsolande

En liten skogsödla.

© 2023 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.