Vårt eget Japan

Skåneleden längs Magleby byaväg.

© 2023 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.