Vandrare på Skåneleden

Dovhjort på Magleby byaväg.

© 2018 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.