Höstljus

© 2018 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.