Vägg av hägg

Skåneleden på Magleby byaväg.

© 2021 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.