Vinter

Skåneleden, Humlebäcken vid Magleby byaväg.

© 2019 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.