Trafikolycka

Skåneleden längs Magleby byaväg. En snok på knappt en meter. Dom spelar ibland döda men denna var det inget liv i. Gissningsvis tillplattad av en bil.

© 2023 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.