Syrenblomning

Skåneleden vid Magleby backesväg.

© 2018 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.