Maglaby No 10 Päronbygget

Magleby » Husen » Västra Maglabyväg

Vid vägen intill Ragård låg Päronbygget, ett undantag på arranderad mark från Vrams Gunnarstorp. Inga byggnader finns kvar längre.

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se