Grusväg

Sommarkväll på Västra Maglabyväg. I bakgrunden Ragård.

© 2019 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.