Tassarna i vädret

Skåneleden på Magleby byaväg.

© 2020 M.Persson. Bilden får inte användas utan fotografens tillstånd.